Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:52
Pkt 13. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Radny Z. Zapart odnosi się do uchwały dotyczącej etyki radnego. Mówi, iż niektórzy radni przychodzą na posiedzenia komisji i po chwili opuszczają posiedzenie. Proponuje aby problem ten problem omówić na Konwencie Przewodniczącego i wprowadzić stosowne zmiany w kwestii wypłacania diet.

Radny M. Pilarski odnosi się do absencji na sesjach prezydenta Sokoła.

Radny Z. Wałęsiński pyta czy w związku z tematyką śmieci nie warto przeprowadzić referendum w temacie ryczałtowej opłaty za wywóz śmieci. Radny R. Gajda pyta przewodniczącego czy znane jest stanowisko Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie rozwiązania umowy z radnym K. Kozłowskim? Przewodniczący wyjaśnia, iż nie jest mu znane. Radny Gajda przekazuje na piśmie stanowisko Rady Powiatu. Przewodniczący A. Mięsok odczytuje stanowisko Powiatu Zgierskiego w sprawie radnego K. Kozłowskiego.

Przewodniczący A. Łaszczewski porusza zagadnienie zimowego utrzymania ulic, ulice nie zostały posypane piaskiem w ostatnią niedziele po opadach. Radny R. Gajda składa kolejny wniosek w sprawie umieszczania w Internecie interpelacji, wniosków, zapytań i udzielania tam odpowiedzi. Radny M. Pilarski powraca do tematu odwołania prezesa spółki MPGK. Radny Z. Zapart mówi, iż ponieważ odwołany prezes zwrócił się na piśmie do Komisji Rewizyjnej, on jako przewodniczący tej Komisji zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia szczegółowe do prezydenta. Trzeba czekać na wyjaśnienia w sprawie. Radny R. Gajda zaapelował aby mimo wszystko Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą.

Mieszkanka Z. Niechciał mówi, iż należy zająć się spółką MPGM. Porusza szereg spraw. Radny R. Gajda przypomina swój wniosek.

Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek radnego Gajdy, głosowano: za-13, przeciw-1, wstrzym.-2, wniosek przeszedł. Radny P. Pelikan prosi o umieszczenie w Internecie także wcześniejszych interpelacji.

[ Powrót ]