Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


Zaproszenie na XIX sesję Rady Miasta Zgierza 2008-03-26 7:57
W dniu 27 marca 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Zgierza.

Pkt 1. porządku obrad2008-03-27 9:40
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad2008-03-27 10:06
Przyjęcie protokołu z XVII, XVIII sesji.

Pkt 3. porządku obrad2008-03-27 10:07
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 3. porządku obrad - cd.2008-03-27 10:18
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad2008-03-27 10:40
Zapytania mieszkańców.

Przerwa w obradach sesji.2008-03-27 10:52
Przewodniczący zarządza 10 minutową przerwę w obradach celem przygotowania odpowiedzi na zadania przez mieszkańców pytania.

Po przerwie 2008-03-27 10:53
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 5. porządku obrad2008-03-27 11:20
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 5. porządku obrad - cd.2008-03-27 11:22
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 6. porządku obrad2008-03-27 11:23
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7. porządku obrad2008-03-27 11:35
Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Zgierza.

Pkt 7. porządku obrad - cd.2008-03-27 12:17
Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Zgierza.

Pkt 7. porządku obrad - cd.2008-03-27 12:54
Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Zgierza.

Pkt 7. porządku obrad - cd2008-03-27 13:26
Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Zgierza.

Pkt 8. porządku obrad 2008-03-27 13:45
Zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.

Przerwa w obradach sesji.2008-03-27 13:48
Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 10 minut przerwy w obradach.

Po przerwie.2008-03-27 13:49
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 9. ppkt b) porządku obrad2008-03-27 14:04
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”.

Pkt 9. ppkt c) porządku obrad2008-03-27 14:06
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Akcie Założycielskim spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Pkt 9. ppkt d) porządku obrad2008-03-27 14:09
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do „Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S - 14”.

Pkt 9. ppkt e) porządku obrad2008-03-27 14:12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych.

Pkt 9. ppkt g) porządku obrad2008-03-27 14:14
Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” - Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Pkt 10. porządku obrad 2008-03-27 14:17
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 11. porządku obrad 2008-03-27 14:19
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad2008-03-27 14:26
Zamknięcie obrad sesji.

 Wyswietlono: 0 do 26 wiadomosci z  26