Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-27 9:40
Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ A, Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera XIX sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.

Do porządku obrad Przewodniczący poprosił o zdjęcie z porządku obrad pkt 9. ppkt a) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Kurak w Zgierzu. Z-ca prezydenta poprosił o zdjęcie z porządku obrad pkt 9. ppkt f) porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu. Innych zmian nie zgłoszono.

[ Powrót ]