Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-27 11:22
Pkt 5. porządku obrad - cd.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Przewodniczący odczytał pisma, jakie wpłynęły na jego ręce między sesjami:

  • Pismo z dnia 06 marca br., od Wojewody Łódzkiego, dotyczące sprzecznych ze sobą zapisów w uchwale Nr XVII/152/08 z dnia 30 stycznia 2008 r., w której Rada Miasta Zgierza ustaliła zasady korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

  • Pismo z dnia 14 marca br., od mieszkanki pani Zofii Niechciał, w którym zawarty jest wniosek o unieważnienie wyborów do Rady Osiedla „Kurak”.

  • Pismo z dnia 18 marca br. od Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza, pana Stanisława Łodwiga, zawierające uwagę i prośbę o dokonanie stosownej korekty, w Protokole Nr XVII/07, z XVII sesji RMZ, z dnia 30 stycznia 2008 r.

[ Powrót ]