Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-27 11:23
Pkt 6. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza za okres od 25 lutego 23 marca 2008 roku

W powyższym okresie, pomiędzy kolejnymi sesjami Rady Miasta Zgierza, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od Nr 56/V/2008 z dnia 28.02.2008 r. do Nr 77/V/2008 z dnia.19.03.2008 r.

Ponadto w omawianym okresie wziąłem udział w następujących spotkaniach i zebraniach:

25 lutego (poniedziałek)
- Spotkanie władz miasta z inwestorem na terenie dawnych zakładów ZETA.

28 lutego (czwartek)
- Sesja Rady Miasta Zgierza.

29 lutego (piątek)
- Objazd ze służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku i czystości.

3 marca (poniedziałek)
- Spotkanie ze stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta.
- Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
- Uczestnictwo w otwarciu Biura Poselskiego Stanisława Olasa.

4 marca (wtorek)
- Odwiedziny u mieszkanki Zgierza Pani Stanisławy Orzechowskiej kończącej 100 lat.

5 marca (środa)
-Indywidualna nauka pływania w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

6-7 marca (czwartek-piątek)
- Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Jeleniej Górze.

8 marca (sobota)
- Jarmark Kaziukowy na Placu Jana Pawła II.
- Koncert zorganizowany przez Towarzystwo Śpiewacze Lutnia w Zgierzu.

9 marca (niedziela)
- Msza święta w Kościele Św. Katarzyny z udziałem zespołu litewskiego „Znad Mereczanki”.

10 marca (poniedziałek)
- Wręczenie Medali św. Brata Alberta podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Albertiana 2008”.

11 marca (wtorek)
- Wręczenie nagród dla zawodniczek MKS z udziałem posłanki Joanny Skrzydlewskiej.

12 marca (środa)
- Spotkanie z przedstawicielami firmy REUS Polska w sprawie wprowadzenia programów oszczędnościowych.
- Indywidualna nauka pływania w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

13 marca (czwartek)
- Spotkanie z panią Pisarską ze Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące sekcji emerytów.
- Spotkanie z przedstawicielami Fundacji "Pomocna Dłoń”.

14 marca (piątek)
- Msza żałobna ku pamięci trenera Leszka Jezierskiego w Kościele Matki Bożej Dobrej Rady.
- Spotkanie autorskie w Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej z Księdzem Tadeuszem Isakowicz- Zalewskim promującym książkę „Moje życie nielegalne”.
- Wystawa kartek wielkanocnych w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu.

15 marca (sobota)
- Otwarcie mistrzostw Zgierskich w Tenisie Stołowym w Gimnazjum Nr 3.
- Wizyta na miejskim zjeździe SLD.
- Udział w meczu charytatywnym na cześć trenera Leszka Jezierskiego w hali MOSiR z udziałem zawodników Widzewa ŁKS-u i Boruty.
- Udział w zebraniu sprawozdawczym Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Zgierz- Proboszczewice.

16 marca (niedziela)
- Eliminacje do mistrzostw Polski w karate na hali MOSiR.

17 marca (poniedziałek)
- Spotkanie z panem Edwardem Bieniem dotyczące Parku Przemysłowego Boruta.
- Spotkanie z przedstawicielami Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami- panią Ewą Sokół.
- Spotkanie w sali Urzędu Miasta ze zgierskimi harcerzami oraz goszczącymi w Grotnikach dziećmi ofiar wybuchu w kopalni w Doniecku na Ukrainie.

19 marca (środa)
- Msza święta w intencji straconych w parafii pw. Chrystusa Króla.
- Spotkanie z panem Klausem Leutnerem - inicjatorem polsko -niemieckiego projektu młodzieżowego "Życie i śmierć Bronisławy Czubakowskiej ze Zgierza" oraz delegacją młodzieży z Oranienburga.

20 marca (czwartek)
- Uroczystości w rocznicę rozstrzelania w 1942 roku Stu Polaków.
- Zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na mogiłach straconych oraz przy Pomniku Ofiar w Lesie Lućmierskim.

21 marca (piątek)
- Spotkanie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Zgierzu
- Spotkanie wielkanocne w Miejskim Klubie Sportowym na terenie MOSiR-u.

Radny M. Hiliński poprosił o informację w temacie spotkania z inwestorem na terenie byłych zakładów ZETA. Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół udziela informacji w sprawie.

Radny M. Pilarski pyta czy Urząd Miasta podejmował już jakieś decyzje w sprawie ZETY?
Prezydent J. Sokół wyjaśnia, że firma otrzymała wszelkie potrzebne dokumenty.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska poprosiła o informację w temacie Związku Miast Polskich.
Prezydent J. Sokół wyjaśnia, co było tematem spotkania.

Radna S. Stefanowicz prosi o relację ze spotkania z panią E. Sokół.
Prezydent J. Sokół wyjaśnia że spotkanie dotyczyło współpracy ze zgierskim przytuliskiem.

Radny M. Hiliński prosi o przybliżenie tematu spotkania z panem E. Bieniem w temacie Parku Przemysłowego Boruta.

Radna S. Stefanowicz zapytała kto został kierownikiem ITZ?
Sekretarz W. Gorzak wyjaśnia że kierownikiem została pani Drewnicz.

Radny K. Karasiński prosi o informację w temacie spotkania z władzami MPGK.
Prezydent J. Sokół mówi, iż spotkanie dotyczyło porządku w mieście i cmentarza komunalnego.

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: za-13, przeciw-0, wstrzym.-6.

[ Powrót ]