Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-27 12:54
Pkt 7. porządku obrad - cd.
Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Zgierza.

Informację o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu przedstawia Komendant, pan Krzysztof Zieliński.

Materiał jaki otrzymali radni zawiera ogólną charakterystykę zagrożeń na terenie miasta Zgierza, tematy dotyczące szkoleń. Materiał przedstawia także dane statystyczne dotyczące ilości pożarów, przyczyn pożarów. Straż zajmuje się również sprawami kontrolno-rozpoznawczymi na terenie miasta Zgierza. Z planów na rok 2008 wynika, iż będą zintensyfikowane szkolenia w zakresie ratownictwa chemicznego, obsługi agregatów prądotwórczych, kursów podoficerskich.

Radny J. Barylak odnosi sie do materiału w kwestii awarii zbiornika z gazem palnym. Porównuje w tym temacie dane ze sprawozdania z zeszłego roku. Pyta, na ile zainstalowanie radaru na ul. Łódzkiej zmniejszyło prędkość rozwijaną przez kierowców?

Radna B. Palmowska prosi o informację w temacie fałszywych alarmów oraz o liczbę etatów w straży.

Radny J. Komorowski nadmienia, iż z materiału wynika że wzrastają zagrożenia miejscowe, należy więc podjąć działania prewencyjne w tym temacie. Porusza też temat prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Komendant K. Zieliński podkreśla iż Straż Pożarna jest jednostką interwencyjną, musi reagować na każde zgłoszenie. W sprawie fałszywych alarmów, trudno jest zidentyfikować sprawców, zdarza się, że fałszywy alarm nie jest wynikiem złej woli zgłaszającego tylko jego pomyłką. W temacie przeglądu materiałów niebezpiecznych jest szereg przepisów określających zasady jego przeprowadzenia. W Zgierzu znajduje się jeden samochód który pozwala na przewóz niewielkiej ilości substancji niebezpiecznej. W sprawie ratownictwa medycznego, wszyscy posiadają kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W zgierskiej jednostce zatrudnionych jest 55 strażaków.

Radny P. Pelikan pyta czy pracownicy Eurofoam, zakładu dużego ryzyka są powiadomieni o postępowaniu w przypadku awarii przeciekowej.

Komendant K. Zieliński wyjaśnia iż co dwa lata przeprowadzane są szkolenia dla pracowników zabezpieczające przed ewentualną awarią.

Radna B. Palmowska wyraziła zaniepokojenie tak małą ilością zatrudnionych w straży osób. Złożyła także podziękowanie władzom miasta za przyznanie funduszy dla OSP Proboszczewice, która służy pomocą Straży Państwowej.

Radny P. Pelikan pyta czy mieszkańcy okolicznych domów w obrębie Eurofoam mają świadomość zagrożeń.

Komendant K. Zieliński podkreśla iż jednostka OSP Proboszczewice ma pod swoją opieką także Gminę Zgierz i Aleksandrów. Składa również podziękowania za wsparcie finansowe ze strony miasta.

[ Powrót ]