Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


Zaproszenie na XX sesję Rady Miasta Zgierza 2008-04-23 9:47
W dniu 24 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XX sesja Rady Miasta Zgierza.

Pkt 1. porządku obrad 2008-04-24 9:48
Otwarcie sesji.

Wręczenie dyplomów2008-04-24 10:04
Trwa wręczenie dyplomów oraz kwiatów laureatom Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.

Ptk 1. cd2008-04-24 10:18
Przyjęcie porządku obrad.

Pkt 2. porządku obrad2008-04-24 10:24
Przyjęcie protokołu z XVII, XIX sesji.

Pkt 3. porządku obrad2008-04-24 10:26
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad2008-04-24 10:36
Zapytania mieszkańców.

Pkt 5. porządku obrad2008-04-24 10:36
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 6. porządku obrad2008-04-24 10:39
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Pkt 6. porządku obrad - cd2008-04-24 10:50
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Przerwa w obradach.2008-04-24 10:53
Przewodniczący RMZ A. Mięsok zarządził 10 minutowa przerwę.

Po przerwie.2008-04-24 10:54
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 7. porządku obrad2008-04-24 11:11
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2007 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Przerwa w obradach sesji.2008-04-24 11:57
Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 5 minutową przerwę.

Po przerwie2008-04-24 12:00
Wznowienie obrad po przerwie.

Pkt 7. porządku obrad - cd.2008-04-24 12:01
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2007 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Pkt 8. porządku obrad2008-04-24 12:21
Informacja dotycząca budowy drogi ekspresowej S14.

Pkt 9. porządku obrad2008-04-24 12:46
Sprawozdanie z Akcji „Zima” w sezonie 2007/2008.

Pkt 10. porządku obrad 2008-04-24 12:53
Informacja na temat funkcjonowania spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Zgierzu.

Przerwa w obradach sesji.2008-04-24 13:00
Przewodniczący A. Mięsok ogłasza 10-minutową przerwę w obradach.

Wznowienie obrad po przerwie.2008-04-24 13:03
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 11. ppkt a) porządku obrad2008-04-24 13:19
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.

Pkt 11. ppkt b) porządku obrad2008-04-24 13:21
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”.

Pkt 11. ppkt c) porządku obrad2008-04-24 13:30
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”.

Pkt 11. ppkt d) porządku obrad2008-04-24 13:41
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w celu aktualizacji „Strategii rozwoju miasta Zgierza 2002-2010”.

Pkt 11. ppkt e) porządku obrad2008-04-24 13:44
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych.

Pkt 11. ppkt f) porządku obrad 2008-04-24 13:47
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego.

Pkt 11. ppkt g) porządku obrad 2008-04-24 13:49
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zgierza.

Pkt 11. ppkt g) porządku obrad - cd2008-04-24 13:53
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zgierza.

Przerwa w obradach sesji.2008-04-24 14:10
Pzrewodniczący A. Mięsok ogłasza 10-minutową przerwę.

Po przerwie.2008-04-24 14:11
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 11. ppkt h) porządku obrad2008-04-24 14:11
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zgierza.

Przerwa w obradach sesji.2008-04-24 14:20
Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłosił 5 minut przerwy.

Wznowienie obrad po przerwie.2008-04-24 14:20
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 11. ppkt h) porządku obrad - cd2008-04-24 14:28
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zgierza.

Pkt 11. ppkt i) porządku obrad2008-04-24 14:34
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XVII/152/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Pkt 12. porządku obrad2008-04-24 14:37
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Przerwa w obradach sesji.2008-04-24 14:39
Przewodniczący RMZ A. MIęsok ogłasza 5 minut przerwy.

Po przerwie.2008-04-24 14:43
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 13. porządku obrad2008-04-24 14:47
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 14. porządku obrad2008-04-24 14:55
Zamknięcie obrad sesji.

 Wyswietlono: 0 do 41 wiadomosci z  41