Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-23 9:47
Zaproszenie na XX sesję Rady Miasta Zgierza
W dniu 24 kwietnia 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XX sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XVII, XIX sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2007 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
 8. Sprawozdanie z Akcji” Zima” w sezonie 2007/2008.
 9. Informacja na temat funkcjonowania spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Zgierzu.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Kurak w Zgierzu,

  b) nadania tytułu ”Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”

  c) nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza”,

  d) ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w celu aktualizacji "Strategii rozwoju miasta Zgierza 2002-2010”,

  e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych,

  f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zgierskiego,

  g) odwołania Skarbnika Miasta Zgierza

  h) powołania Skarbnika Miasta Zgierza.

 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski. 
 13. Zamknięcie obrad sesji.

[ Powrót ]