Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 10:26
Pkt 3. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Głos zabiera radny Z. Sobczak, prosi o wykaz dokumentów, wszelkich informacji dot. budowy drogi S14, na podstawie których udzielono tak ważnych, jego zdaniem, odpowiedzi.

Głos zabiera E. Krzewina Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice-Lućmierz, pyta dlaczego Osiedla 650-lecia mają zamontowane kosze na śmieci, a pozostałe obszary miasta tych koszy nie mają.

Radny P. Pelikan składa interpelację dotyczącą likwidacji jednostki budżetowej ITZ.

Radny M. Forfrcki składa interpelację w sprawie poszerzenia ulicy Trojańskiej.

Radna B. Świątczak apeluje o "namalowanie" oznakowania, przejścia dla pieszych w pobliżu Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.

Radny M. Komorowski składa interpelację w sprawie przyjętego kodeksu etyki radnego. Wyraża zaniepokojenie zachowaniem niektórych radnych podczas posiedzeń komisji oraz sesji.

K. Wężyk Przewodniczący Zarządu RO 650-lecia informuje iż w imieniu RO 650-lecia, składał już wniosek w sprawie przejścia dla pieszych przy Wojewódzkim Szpitalu.

[ Powrót ]