Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 12:01
Pkt 7. porządku obrad - cd.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2007 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok prosi o przedstawienie stanowisk poszczególnych klubów.

W imieniu klubu PiS głos zabiera R. Gajda. Powiedział iż było to "dość poprawne wykonanie złego budżetu". Mówi o wzroście wydatków na wynagrodzenia, Ochotniczą Straż Pożarną, która ma marginalne osiągnięcia, zaznacza, iż nie wykonano budżetu w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rankingi wg radnego przedstawiają nie rzeczywistość, ale "pobożne życzenia".

W imieniu klubu PO głos zabiera K. Karasiński. Zaznacza iż w działaniach Prezydenta, klub widzi wiele pozytywów, np. "wyprostowanie spraw zaniedbanych przez poprzednie władze", realizacja budowy skrzyżowania "majowego". Do spraw którymi działacze PO inaczej by pokierowali, zalicza szerszą współpracę i informację z mieszkańcami. Zwrócił uwagę na aktywizację terenów oraz pozyskiwanie nowych inwestorów w mieście. Klub Po będzie głosował za udzieleniem absolutorium.

W imieniu klubu Zgierski Samorząd, głos zabiera Z. Wałęsiński. Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonaniu budżetu, opinii KR oraz opinii RIO, a także analizie wydatków ujętych w budżecie, będzie głosował za udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

W imieniu klubu Radnych Lewica, głos zabiera J. Komorowski. Mówi, że było doprowadzanie do ukończenie inwestycji rozpoczętych przez poprzednią ekipę. Zwrócił uwagę aby w przyszłym budżecie było więcej środków zaplanowanych na wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców, infrastrukturą nawierzchni dróg. Klub Radnych Lewica po analizie wszystkich dokumentów, będzie głosowało za udzieleniem absolutorium.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 7. Uchwałę podjęto.

Prezydent J. Sokół dziękuje wszystkim za udzielenie absolutorium, dziękuje także wszystkim pracownikom, zwłaszcza pani skarbnik oraz swoim zastępcom, sekretarzowi.

[ Powrót ]