Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 12:46
Pkt 9. porządku obrad
Sprawozdanie z Akcji „Zima” w sezonie 2007/2008.

Temat referuje Naczelnik Wydziału Infrastruktury A. Juszczyk. Podstawą prawną działań służb komunalnych w zakresie zimowego funkcjonowania Zgierza stanowił “Program akcji zimowej 2007/2008” zatwierdzony zarządzeniem Nr 186/V/2007 z dnia 19 listopada 2007 r. Prezydenta Miasta Zgierza.

Generalnie, stosunkowo łagodna aura w minionym okresie zimowym spowodowała, że nie wystąpiły większe trudności jeżeli chodzi o funkcjonowanie komunikacji na terenie miasta. Problemem większym były roztopy i padający deszcz. Dotyczyło to dróg o nawierzchni gruntowej, gdzie okresowo przejazd był utrudniony.

Pełną obsługę jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg na terenie Zgierza sprawowali:
a) drogi gminne i powiatowe – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu, ul. Łęczycka 24,
b) droga wojewódzka nr 702 (ul. Piątkowska) – Obwód Drogowy Uniejów,
c) drogi krajowe nr 1 i nr 71 – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ryszard Szydłowski, Kowal ul. Piłsudskiego 48.

Nakłady poniesione na zimowe utrzymanie dróg gminnych, oraz od 1 stycznia 2008 r. także i powiatowych w ramach “Akcji zima 2007/2008” wynosiły:

1. Drogi gminne:
listopad 2007 r. - 34.147.36 zł
grudzień 2007 r. - 48.418,22 zł
styczeń 2008 r. - 94.757,86 zł
luty 2008 r. - 46.543,45 zł
marzec 2008 r. - 54.169,84 zł
Łączny koszt prowadzenia akcji wyniósł: 278.036,73 zł.

2. Drogi powiatowe (przejęte w zarząd z dniem 1 stycznia 2008):
styczeń 2008 r. - 40.093,31 zł
luty 2008 r. - 9.316,32 zł
marzec 2008 r. - 11.660,90 zł
Łączny koszt prowadzenia akcji wyniósł: 61.070,90 zł

Koszt ogółem “Akcji zima 2007/2008” to kwota 340.948,29 zł.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto zwraca uwagę na koszty "Akcji Zima''. Uważa, że akcja powinna być połączona ze sprzątaniem miasta. Zwraca się do radnego Z. Wałęsińskiego w sprawie interwencji dotyczącej uprzątnięcia terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Radny J. Barylak zauważył, iż dzisiaj rano uprzątnięto teren w okolicach kościoła p.w. Matki Bożej Różańcowej.

Zastępca prezesa ZSM Z. Wałęsiński podkreśla iż tereny należące do Spółdzielni są systematycznie sprzątane.

[ Powrót ]