Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 13:30
Pkt 11. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Zgierza” nadaje Rada Miasta Zgierz za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania - tytuł przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym i organizacjom społecznym.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Zgierza w danym roku mogą być nadane nie więcej niż trzy tytuły honorowe „Zasłużony dla Miasta Zgierza”.

Sekretarz Miasta Zgierza, W. Gorzak przybliża kandydatury osób zgłoszonych do tytułu.

Radni otrzymują kartki do głosowania. W głosowaniu, z czterech kandydatur, zostaną wyłonione trzy osoby. Tytuł "Zasłużony dla Miasta Zgierza" otrzymują:
pan Włodzimierz Cieślak,
ks Marcin Undas,
pani Sabuna Skowrońska.

Przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich przedstawia opinie.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]