Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 13:53
Pkt 11. ppkt g) porządku obrad - cd
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zgierza.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w podziękowaniu za pracę podkreśla, iż była to 23 sesja absolutoryjna pani Skarbnik. Również fakt, iż pracowała przy konstrukcji 18 budżetów Miasta Zgierza, trzymała finanse miasta "żelazną ręką".

Głos zabiera Skarbnik Miasta Zgierza, pani K. Folga. Dziękuje za współpracę obecnemu Prezydentowi oraz Prezydentom minionych kadencji.

Głos zabiera Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół. Składa podziękowania na ręce pani Skarbnik, podkreśla Jej zasługi i oddanie dla miasta.

Następnie głos zabierze były Prezydent Miasta Zgierza, pan Z. Zapart. Dziękuje za współpracę, za apolityczność w podejmowaniu wszelkich budżetowych decyzji, podkreśla, iż pani Skarbnik pracowała zawsze z myślą o Zgierzu, nigdy o żadnej stronie politycznej.

[ Powrót ]