Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 14:11
Pkt 11. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zgierza.

Prezydent Miasta Zgierza wnioskuje o powołanie Pani Doroty Kubiak na stanowisko Skarbnika Miasta Zgierza.

Pani Dorota Kubiak posiada wykształcenie wyższe. W 2000 roku uzyskała dyplom magistra na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku administracja.

Od 1986 roku jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miasta Zgierza. Początkowo na stanowisku księgowej. W 1996 roku zostało jej powierzone stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Księgowości i jednocześnie Zastępcy Głównego Księgowego w tutejszym Urzędzie.

Pani Dorota Kubiak posiada odpowiednie wykształcenie oraz praktykę nabytą na stanowiskach pełnionych w Urzędzie Miasta.

Radny R. Gajda zapytał czy oprócz wykształcenia administracyjnego ma również wykształcenie ekonomiczne?

Wyjaśnień udziela pani D. Kubiak.

Radny M. Hiliński prosi o przybliżenie postaci pani Naczelnik Wydziału Księgowości.

Prezydent J. Sokół zaznaczył, iż kandydatura pani D. Kubiak jest apolityczna.

Osobę pani D. Kubiak rekomendują radni Z. Zapart oraz B. Palmowska.

Radny R. Gajda poprosił o 5-minutową przerwę.

Przewodniczący RMZ zarządził więc przerwę.

[ Powrót ]