Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 14:28
Pkt 11. ppkt h) porządku obrad - cd
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zgierza.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

Następuje wręczenie kwiatów nowej Skarbnik Miasta Zgierza, pani D. Kubiak. Zebrani na sali, składają gratulacje.

Skarbnik D. Kubiak dziękuje za zaufanie i wybór. Obiecuje że dołoży wszelkich starań bu godnie zastąpić panią Krystynę Folgę.

[ Powrót ]