Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 14:37
Pkt 12. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Prezydent J. Sokół poinformował, iż odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostaną udzielone w statutowym terminie. Przewodniczący RMZ A. Mięsok zarządził 10 - minutową przerwę.

[ Powrót ]