Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-04-24 14:47
Pkt 13. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto M. Kolenda zadał pytanie dotyczące szaletu publicznego.

Zastępca Prezydenta Ś. Gołek odpowiada iż będzie szalet na Placu Kilińskiego.

Radny P. Pelikan powraca do wniosku z początku sesji w sprawie likwidacji jednostki budżetowej ITZ.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok wyjaśnia iż ITZ jest jednostką budżetową i likwidacja może przebiegać tylko na drodze uchwały.

Zagadnienie wyjaśnia radca prawny pani Z. Rożniata odczytując stosowny zapis Statutu Miasta Zgierza.

Radny R. Gajda nie zgadza się z interpretacja zapisu. Pyta także Prezydenta J. Sokoła o działania w sprawie pisma zawierającego prośbę o przekazanie powiatowi nieruchomości na działalność oraz nową siedzibę MDK.

Prezydent J. Sokół odpowiada, iż analizuje temat, biorąc pod uwagę interesy miasta Zgierza.

[ Powrót ]