Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-28 10:16
Zaproszenie na XXI sesję Rady Miasta Zgierza
W dniu 29 maja 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXI sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 7. Uchwalenie planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2008 r.
 8. Rozwój budownictwa mieszkaniowego w zakresie problematyki mieszkań socjalnych na terenie miasta Zgierza.
 9. Informacja na temat działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Zgierzu.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań zmierzających do likwidacji jednostki budżetowej "Ilustrowany Tygodnik Zgierski",

  b) wstąpienia w skład Rady Osiedla Proboszczewice -Lućmierz w Zgierzu,

  c) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Proboszczewice -Lućmierz w Zgierzu,

  d) wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza,

  e) wzniesienia pomnika Stanisława Staszica,

  f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych,

  g) zmiany uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza,

  h) zmiany uchwały Nr XL/383/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz jednostkach pomocniczych miasta Zgierza,

  i) zmiany uchwały Nr VIII/61/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu celem określenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych miasta Zgierza,

  j) nadania nazw drogom,

  k) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierza zadań administracji rządowej z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Zgierza.

 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski. 
 13. Zamknięcie obrad sesji.

[ Powrót ]