Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 10:15
Pkt 1. porządku obrad - cd.
Otwarcie sesji.

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig zgłasza poprawki do porządku obrad w treści:
skreślenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 kwietnia 2007 r., w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu celem określenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych miasta Zgierza, proponuje także wprowadzenie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXIV/580/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu.

Głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig proponuje także wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/03 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania zmierzających do zagospodarowania Starego Rynku w Zgierzu.

Głosowano: za - 17, przeciw - 3, wstrzym. - 1.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok proponuje wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie radnego z zajmowanego stanowiska.

Głosowano: za - 17, przeciw - 0, wstrzym. - 2.

[ Powrót ]