Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 10:21
Pkt 2. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XX sesji.

Nie zgłoszono uwag do protokołu. Głosowano: za - 18, przeciw - 0, wstrzym. - 1. Protokół przyjęto.

[ Powrót ]