Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 11:22
Pkt 5. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok w okresie między sesjami uczestniczył w następujących spotkaniach i uroczystościach:

  • 8 maja - pierwsza, inauguracyjna sesja Jednostki Pomocniczej Kurak
  • 13 maja - wspólne posiedzenie Komisji Inicjatyw Gospodarczych oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • 19 maja - posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMZ
  • 27 maja - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RMZ.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok odczytał pisma, które wpłynęły na jego ręce między sesjami:

  • Pismo z dnia 5 maja 2008 r., od pana Piotra Koteckiego, dziennikarza i byłego korespondenta “Tygodnika Solidarność w Ameryce Południowej, w sprawie otrzymania uprawnień do bezpłatnych przejazdów.
  • Pismo z dnia 19 maja 2008 r., z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi; zawiadomienie o rozprawie w sprawie skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2008 roku w przedmiocie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za posiłki - stawiennictwo nieobowiązkowe.
  • Pismo z dnia 19 maja 2008 r., od Kierownika Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, pana Grzegorza Kowalskiego. Pismo wystosowane w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące prośby w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w wysokości 460 zł i wartości jednego punktu w wysokości 8,50 zł.
  • Pismo z dnia 21 maja 2008 r., od Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu, pana Dariusza Bereżewskiego. Pismo dotyczące prośby, skierowanej do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza, o zwiększenie najniższego wynagrodzenia w Straży Miejskiej, z kwoty 450 zł do kwoty 500 z (Uchwała Nr VII /61/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 26kwietnia 2007 r., w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu celem określenia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych miasta Zgierza).
  • Pismo z dnia 26 maja 2008 r., z Łódzkiej Izby Przemysłowo – Obrachunkowej o/Zgierz; zaproszenie na Rajd Przedsiębiorcy (start - Konstantynów Łódzki, finał - Nadleśnictwo Grotniki) który odbędzie się 07 czerwca 2008. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z pośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na rzecz budowy Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych w Zgierzu.
  • Pismo z dnia 27 maja 2008 r., od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Grzegorza Wojciechowskiego, z okazji Dnia Samorządowca ”życzenia sukcesów i wielu udanych dzieł dla dobra Miasta i wszystkich jego mieszkańców”.

[ Powrót ]