Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 12:55
Pkt 10. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu.

W dniu 22 kwietnia 2008 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza wpłynęło pismo pana Krzysztofa Grzegorza Stachery informujące, że zrzeka się mandatu członka Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz w Zgierzu.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 19, przeciw - 0, wstrzym. - 0. Uchwałę podjęto.

[ Powrót ]