Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 13:16
Pkt 10. ppkt d) porządku obrad - cd.
Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Radny R. Gajda wygłasza stanowisko Klubu PiS. Uzasadnienie projektu uchwały nie jest przekonywujące, Przewodniczący A. Mięsok nie udzielił odpowiedzi na postawione pytanie, sam fakt możliwości prawnej nie jest wystarczającą przesłanką do podwyższenia uposażenia. Radny Gajda odczytał informację na temat wynagrodzenia Prezydentów innych miast. Wynagrodzenie podobne wynagrodzenia (po podwyżce) do Prezydenta Miasta Zgierza, ma Prezydent Warszawy. Wobec przedstawionego stanu rzeczy Klub PiS będzie głosował przeciw.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-8, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]