Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 13:31
Pkt 10. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Stanisława Staszica.

Referuje Zastępca Prezydenta S. Łodwig. Projekt uchwały został przedłożony w związku z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu, dotyczącym wzniesienia pomnika Stanisława Staszica na terenie przed budynkiem szkoły.

Zgodnie z przedłożonym przez dyrektora pismem, pomnik zostanie wzniesiony z okazji jubileuszu 110. lecia istnienia szkoły. Wzniesienie pomnika patrona szkoły jest jednym z elementów uświetnienia uroczystości. Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 21, przeciw - 0, wstrzym. - 0. Uchwałę podjęto.

[ Powrót ]