Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-05-29 15:44
Pkt 10. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/03 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia kierunków działania zmierzających do zagospodarowania Starego Rynku w Zgierzu.

W treści załącznika do uchwały Nr XI/88/03 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 sierpnia 2003 r., słowa “Stary Rynek” zastępuje się słowami “Plac Jana Pawła II, w pkt. 4.1. “nr9” zastępuje się “nr18”, w pkt. 5 “nr9 I 10” zastępuje się “nr 17 i 18” oraz skreśla się pkt. 6.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Radny M. Pilarski zgłosił wniosek formalny w sprawie zdjęcia w. w. uchwały z porządku obrad z powodu braku opinii Rady Osiedla Stare Miasto.

Zastępca Prezydenta wyjaśnił iż zapisy w uchwale nie zostają zmienione a jedynie pkt. 6 zostaje wykreślony.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w. w. wniosek formalny radnego M. Pilarskiego. Głosowano: za - 6, przeciw - 13, wstrzym - 1. Wniosek upadł.

Radny M. Pilarski składa wniosek formalny: proponuje zmianę zapisu tak, by o możliwość wystawienia swojego "ogródka" mogły starać się restauracje, które swoją działalność prowadzą cały rok na terenie miasta Zgierza.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego M. Pilarskiego. Głosowano: za - 12, przeciw - 1, wstrzym. - 6. Wniosek przeszedł.

Radny M. Sencerek zauważył, iż jego zdaniem z odnowionego Placu Jana Pawła II, pozostanie pijalnia piwa.

Trwają ustalenia w sprawie zapisu jednego z paragrafów.

Na prośbę Prezydenta wniosek formalny, o wykreślenie ppkt. 6.4, zgłasza radny M. Pilarski.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny M. Pilarskiego Głosowano: za - 14, przeciw - 0, wstrzym. - 6. Wniosek przeszedł.

Radny Z. Zapart poprosił o odczytanie projektu uchwały z uwzględnieniem wszystkich poprawek.

Sekretarz W. Gorzak odczytuje tekst jednolity uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za - 15, przeciw - 0, wstrzym. - 3., uchwałę podjęto.

[ Powrót ]