Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miasta Zgierza2008-08-27 08:37
W dniu 28 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Zgierza.

Pkt 1. porządku obrad2008-08-28 10:02
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad2008-08-28 10:15
Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

Pkt 3. porządku obrad2008-08-28 10:16
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 3. porządku obrad - cd.2008-08-28 10:51
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad2008-08-28 11:05
Zapytania mieszkańców.

Pkt 5. porządku obrad2008-08-28 11:28
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 6. porządku obrad2008-08-28 11:36
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7. porządku obrad2008-08-28 11:45
Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2008 r.

Pkt 8. porządku obrad2008-08-28 11:46
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2008 r.

Pkt 9. porządku obrad2008-08-28 11:51
Informacja na temat działań miasta w zakresie gospodarki odpadami.

Przerwa w obradach.2008-08-28 12:14
30-minutowa przerwa w obradach Sesji RMZ.

Wznowienie obrad po przerwie.2008-08-28 12:50
Przewodniczący po stwierdzeniu Quorum wznowił obrady.

Pkt 10. a) porządku obrad2008-08-28 12:52
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie (dot. Przychodni Stomatologicznej).

Pkt 10. b) porządku obrad2008-08-28 13:03
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie (dot. Oddziału Interny Dziecięcej i Alergologii).

Pkt 10. c) porządku obrad2008-08-28 13:06
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu.

Pkt 10. d) porządku obrad2008-08-28 13:08
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu,

Pkt 10. e) porządku obrad2008-08-28 13:09
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych,

Pkt 10. ppkt f) porządku obrad 2008-08-28 13:19
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/201/08 rady miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu miasta Zgierza na rok 2009.

Pkt 10. ppkt g) porządku obrad2008-08-28 13:23
W sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.

Przerwa w obradach.2008-08-28 14:00
Przewodniczący RMZ A. Mięsok na wniosek radnego Pilarskiego, ogłosił 5 minut przerwy.

Wznowienie obrad po przerwie.2008-08-28 14:00
Przewodniczący RMZ A. Mięsok stwierdza quorum i wznawia obrady po przerwie.

Pkt 10. g) porządku obrad - cd.2008-08-28 14:08
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.

Pkt 10. h) porządku obrad 2008-08-28 14:13
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego na terenie miasta Zgierza.

Pkt 10. i) porządku obrad 2008-08-28 14:20
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Pkt 10. j) porządku obrad 2008-08-28 14:23
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz.

Pkt 10. k) porządku obrad 2008-08-28 14:28
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu usług komercyjnych i publicznych położonego w rejonie ulic: ulicy Łódzkiej i ulicy Powstańców Śląskich.

Pkt 11. porządku obrad 2008-08-28 14:38
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 12. porządku obrad 2008-08-28 14:52
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad 2008-08-28 15:20
Zamknięcie obrad sesji.

 Wyswietlono: 0 do 30 wiadomosci z  30