Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-27 08:37
Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miasta Zgierza
W dniu 28 sierpnia 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 7. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2008 r.
 8. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2008 r.
 9. Informacja na temat działań miasta w zakresie gospodarki odpadami.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie (dot. Przychodni Stomatologicznej),

  b) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie (dot. Oddziału Interny Dziecięcej i Alergologii),

  c) stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu,

  d) stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu,

  e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych,

  f) zmiany uchwały Nr XXII/201/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu miasta Zgierza na rok 2009,

  g) ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,

  h) ustalenia miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego na terenie miasta Zgierza,

  i) zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu,

  j) uchylenia uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz,

  k) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu usług komercyjnych i publicznych położonego w rejonie ulic: ulicy Łódzkiej i ulicy Powstańców Śląskich.

 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok

[ Powrót ]