Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 10:15
Pkt 2. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

W związku z brakiem uwag do protokołu, przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXII sesji RMZ. Głosowano: za-20, przeciw-0, wstrzym-1. Protokół przyjęto.

[ Powrót ]