Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 10:51
Pkt 3. porządku obrad - cd.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok dodał, że radni mają świadomość sytuacji sportu zgierskiego i na pewno ustosunkują się do tego tematu, głównie przy tworzeniu budżetu miasta na rok 2009.

Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice-Lućmierz E. Krzewina wróciła do tematu burz które przeszły w sierpniu br., mówi o zniszczonych nieutwardzonych ulicach na Osiedlu Proboszczewice. Zapytała także, gdzie zostały zagospodarowane stare ławki z Placu Jana Pawła II, prosi o postawienie jednej lub dwóch na niektórych z przystankach tramwajowych, głównie tych bez wiat.

Radny M. Semcerek pyta o aktualny stan rozmów dot., przebiegu trasy S-14. Zapytał, czy są nowe ustalenia w tej sprawie?

Przewodniczący RO M. Kolenda prosi o zakup sprzętu nagłaśniającego i wykonanie map z uwzględnieniem podziału miasta na tereny jednostek pomocniczych. Odczytuje także wniosek dot. remontu nawierzchni ul. Ciosnowskiej, pyta czy został on rozpatrzony i jaka jest odpowiedź. Poruszył także temat inwestycji na Placu Jana Pawła II, sztucznego nawadniania, na które miasto ma przeznaczyć 50.000 zł oraz nowych nasadzeń. Zapytał, co stało się ze starymi oraz kto podejmował decyzje w tych sprawach?

Radny Z. Antczak w imieniu mieszkańców zaproponował, aby utwardzić przejście między ul. Matejki oraz Pawińskiego, zauważył także, że po pracach remontowych zapada się asfalt przy ul. Mickiewicza od strony pomnika.

[ Powrót ]