Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 11:05
Pkt 4. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Głos zabiera mieszkanka Z. Niechciał, pyta co dzieje się ze sprzętem MPGK służącym do oczyszczania kratek odpływowych. Pyta także, na jakim etapie jest budowa kanalizacji sanitarnej. Poruszyła również szereg innych problemów.

Mieszkaniec ul. Popiełuszki pan H. Otrębski mówi o swojej trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej, chorym, niepełnosprawnym dziecku. Prosi o pomoc w oddłużeniu i zatrzymaniu mieszkania, wyremontowaniu łazienki, prosi Prezydenta o pomoc.

Prezydent J. Sokół zaprasza pana Otrębskiego na spotkanie dzień jutrzejszy do Urzędu Miasta Zgierza.

Radny M. Pilarski jako przewodniczący Komisji Spraw Obywatelskich prosi aby informację o postępowaniu w tej sprawie dostarczono na posiedzenie wrześniowej komisji.

Przewodniczący RO Stare Miasto M. Kolenda wyjaśnia zawikłaną sytuację życiową pana Otrębskiego i deklaruje pomoc ze strony rady.

[ Powrót ]