Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 11:45
Pkt 7. porządku obrad
Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2008 r.

Przewodniczący w związku z brakiem uwag w tym temacie przeszedł do następnego pkt. porządku obrad.

[ Powrót ]