Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 11:46
Pkt 8. porządku obrad
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2008 r.

Głos zabiera Skarbnik Miasta Zgierza D. Kubiak. Przypomina iż budżet został już szczegółowo omówiony na komisjach RMZ.

Radny R Gajda zapytał ile wynosiło zadłużenie na koniec roku 2006 i na czerwiec 2007?

Skarbnik D. Kubiak wyjaśnia, że na koniec roku 2006 zadłużenie wynosiło ok. 43 mln zł a na czerwiec 2007 ok. 48 mln zł.

Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto H. Urbanowski jest zaniepokojony stanem realizacji środków zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

[ Powrót ]