Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 13:06
Pkt 10. c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu.

W dniu 15 czerwca 2008 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady.

Osiedla Rudunki w Zgierzu. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 4239. Karty do głosowania wydano 251 wyborcom. Do Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu kandydowało 27 osób. Wybranych zostało 15.

W ciągu 14 dni od dnia wyborów, do Rady Miasta Zgierza nie wpłynął od wyborców na piśmie, żaden protest przeciwko ważności wyborów.

W tej sytuacji Komisja Statutowo – Prawna Rady Miasta Zgierza zgłasza projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]