Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 13:08
Pkt 10. d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu,

W dniu 15 czerwca 2008 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady Osiedla Krzywie - Chełmy w Zgierzu. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 2467. Karty do głosowania wydano 64 wyborcom. Do Rady Osiedla Krzywie - Chełmy w Zgierzu kandydowało 18 osób. Wybranych zostało 15.

W ciągu 14 dni od dnia wyborów, do Rady Miasta Zgierza nie wpłynął od wyborców na piśmie, żaden protest przeciwko ważności wyborów.

W tej sytuacji Komisja Statutowo – Prawna Rady Miasta Zgierza zgłasza projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Krzywie - Chełmy w Zgierzu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]