Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 14:08
Pkt 10. g) porządku obrad - cd.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego G. Macińskiego. Głosowano: za-13. przeciw-8., wstrzym.-0. Wniosek przeszedł.

Radny R. Gajda w imieniu Klubu PiS przedstawia stanowisko w sprawie przygotowania rzetelnej analizy przewozów, ilości pasażerów na poszczególnych liniach autobusowych. Dodał, że komunikację trzeba zreorganizować.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-12, przeciw-8, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]