Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-08-28 14:52
Pkt 12. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący RO M. Kolenda przypomina, zadane w pkt 3 porządku obrad, pytania.

Z-ca Prezydenta S. Łodwig poprosił o zabranie głosu naczelnika Juszczyka, który wyjaśnił, że w kwestii gwarancji pierwotnego wykonawcy, na prace wykonywane na Placu Jana Pawła II, to jest ona jak najbardziej aktualna. Natomiast nowe nasadzenia, nawadnianie, wszystkie te prace nie przekraczają kwoty 14.000 euro, czyli nie wymagają prowadzenia przetargu. Stare roślinki znajdują się w chwili obecnej na zapleczu urzędu Miasta, są zadbane, swoje miejsce znajdą byc może na Placu Jana Kilińskiego.

Przewodniczący RO M. Kolenda zapytał, kto podejmował decyzje?

Naczelnik A. Juszczyk wyjaśnił, że Zespół ds. Rewitalizacji wnioskował do Prezydenta Miasta Zgierza o wymianę ławek, koszy na śmieci oraz zmianę zieleni.

Radny G. Maciński podziękował w imieniu mieszkańców za wymianę ławek.

Radny M. Pilarski zauważył, że mieszkańcy, radni oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych powinni otrzymywać odpowiedzi na bieżąco, na tej samej sesji, na której pytania zostały zadane.

Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto H. Urbanowski podziękował z-cy prezydenta S. Łodwigowi za zaproszenie na konsultację w sprawie Placu Jana Pawła II.

Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice-Lućmierz E. Krzewina pyta czy sala gimnastyczna przy SP 10 będzie dopuszczona do eksploatacji?

Naczelnik A. Juszczyk wyjaśnił, że wnioski o wyremontowanie ulic można składać każdego roku. Jeśli chodzi o salę gimnastyczną to czekamy juz tylko na decyzję nadzoru budowlanego. Wszystkie inne dokumenty są skompletowane.

Radny P. Pelikan zapytał o remont dachu w SP 5.

Naczelnik A. Juszczyk wyjaśnił, że sprawa jest w toku, niestety z okoliczności niezależnych od Urzędu Miasta cała "operacja" może się troszkę przesunąć w czasie.

Mieszkanka z. Niechciał pyta o rozmowy w sprawie remontu drogi kolejowej nr 15, a także ilu pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta jest członkami rodzin radnych.

Z-ca Prezydenta Ś. Gołek wyjaśnił, że spotkanie się odbyło i było owocne.

Przewodniczący odczytał wniosek Klubu Radnych PiS odnoszący się do przedstawionego wcześniej apelu w pkt 10 ppkt g) porządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-3. Wniosek przyjęto.

[ Powrót ]