Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 13:43
Pkt 9. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie taksówkami na terenie miasta Zgierza.

Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza Ś. Gołek proponuje wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

[ Powrót ]