Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 15:07
Pkt 9. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie odsunięcia Pana Andrzeja Mięsoka – Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza od prowadzenia obrad Rady Miasta Zgierza na okres trzech kolejnych sesji Rady.

Klub Radnych PiS proponuje Radzie Miasta Zgierza odsunięcie Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza od prowadzenia obrad na trzy kolejne sesje w związku z powtarzającymi się zdaniem członków Klubu przypadkami stronniczości i braku obiektywizmu podczas prowadzenia obrad Rady.

Radny R. Gajda podaje przykłady decyzji Klubu PiS. Mówi, że ten projekt uchwały jest to swojego rodzaju kompromis ze strony Klubu. Prosi również, aby na kolejne trzy sesje przejął prowadzenie w-ce przewodniczący Z. Wałęsiński.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok odnosi się do zarzutów jakie przedstawił radny R. Gajda. W swojej wypowiedzi nawiązuje do regulaminu. Stwierdza, że randy wprowadza w błąd nie tylko radnych z klubu, ale także pozostałych. Odnosi się do uzasadnienia zawartego w projekcie uchwały odnośnie braku stronniczości.

Radny M. Pilarski wyraża własną opinię, iż Przewodniczący RMZ prowadzi posiedzenie Rady nie obiektywnie w stosunku do radnych Klubu PiS-u.

Radny R. Gajda uważa, że Przewodniczący RMZ A. Mięsok nie zrozumiał jego wypowiedzi. Mówi, że jako PRMZ nie powinien komentować odejścia radnej B. Świątczak z Klubu PiS.

Radna B. Świątczak uważa, że za dużo jest tutaj polityki i gdyby nie było koalicji i opozycji łatwiej byłoby podejmować decyzje. Zaapelowała do wszystkich radnych o podejmowaniu decyzji nie politycznych, ale jak najlepszych dla wszystkich mieszkańców.

Radny Z. Sobczak uważa, że radni powinni się iść pomodlić w intencji o dobrą służbę na rzecz miasta.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto mówi, że źle się stało, że największy Klub jakim jest PiS nie ma swojego w-ce przewodniczącego rady.

W-ce przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-7, przeciw-13, wstrzym.-1, uchwały nie podjęto.

[ Powrót ]