Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 15:51
Pkt 11. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji zgłasza wniosek do Prezydenta Miasta Zgierza i Przewodniczącego RMZ o przekazywanie radnym przez Biuro Rady Miasta Zgierza informacji drogą internetową.

Radny J. Nastalczyk zwraca uwagę na fakt, iż nie wszyscy posiadają odpowiednie programy do otwierania dokumentów przesyłanych przez Urząd.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny. W głosowaniu: za-7, przeciw-9, wstrzym.-4 wniosek nie przeszedł.

[ Powrót ]