Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 10:06
Pkt 1. porządku obrad - cd.
Otwarcie sesji.

Zgłoszone zostały poprawki do porządku obrad:

1 autopoprawka
Głosowanie: za -13, przeciw - 0, wstrzym. - 4.

2 autopoprawka
Głosowanie: za -13, przeciw - 0, wstrzym. - 4.

[ Powrót ]