Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 10:11
Pkt 3. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny M. Pilarski pyta Przewodniczącego RMZ A. Mięsoka jakimi kryteriami kieruje się przy ustalaniu porządku obrad?

Przewodniczący RMZ A. Mięsok odpowiada o porządku obrad decyduje wspólnie na konwencie Przewodniczącego.

Radny M. Pilarski prosi o podanie cen wszystkich materiałów promocyjnych o rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej. Pyta kto odpowiada za fatalny stan dróg w mieście podczas pierwszych opadów śniegu.

Radna B. Palmowska składa interpelację dotyczącą wysepki ekologicznej na terenie Osiedla Proboszczewice- teren Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz pyta czy w przyszłym roku są przewidywane dodatkowe środki unijne na odbudowę dróg po budowie kanalizacji.

K. Wężyk Przewodniczący Zarządu RO 650-lecia pyta prośba o zamontowanie ławeczek na ul. Parzęczewskiej w stronę kościoła, zagospodarowanie terenu po działkach za terenem Szpitala Wojewódzkiego i czy zostanie wyremontowana ul. Witkacego w związku z zainstalowaniem lodowiska.

Radny P. Pelikan zgłasza interpelację dotyczącą skrzyżowania Szczawińska - Przemysłowa w związku z wypadkami jakie się tam zdarzają czy będzie w jakiś sposób zmodernizowana, czy będą odpowiednie znaki drogowe, czy zostanie zainstalowane dodatkowe oświetlenie na skrzyżowaniu Szczawińskiej - Przemysłowej i prosi o informacje dotyczące, czy po okresie zimowym na boisku za Gimnazjum Nr 3 będą zainstalowane bezpieczne bramki z koszami do koszykówki.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pyta jakie prace wykonała firma Construction, za które otrzymała wynagrodzenie.

Radny M. Sencerek zwraca uwagę na wygląd Pl. Jana Pawła II. Zdaniem radnego budowla, która znajduje się na placu powinna stać w innym miejscu. Nawiązuje do ogólnego wyglądu miasta.

Radny Z. Antczak składa interpelacje odnośnie ul. Mireckiego aby umieścić w budżecie miasta Zgierza na 2009 odwodnienie ww. ulicy.

W-ce przewodniczący RMZ J. Komorowski zwraca uwagę na problem dowozu dzieci do Szkoły Nr 5 w Zgierzu uważa, że należy dokonać likwidacji trawnika i wykonać w tym miejscu parking.

[ Powrót ]