Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 10:47
Pkt 5. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

W okresie między sesjami brał udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
11 listopada – brał udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości w mieście.
17 listopada – uczestniczył w obradach Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.
19 listopada – uczestniczył w obradach Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.
20 listopada – brał udział w konferencji dotyczącej projektu pn. „Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.
24 listopada – brał udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

[ Powrót ]