Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-11-27 10:58
Pkt 8. porządku obrad
Informacja o stanie realizacji inwestycji w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zapisane zostały następujące projekty:
- Tramwaj regionalny,
- Budowa ulicy Bardowskiego i Szarych Szeregów,
- Budowa ulicy Bazylijskiej na odcinku od ul. Gałczyńskiego do torów PKP,
- Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie,
- Budowa odwodnienia ulicy Mireckiego,
- Budowa ulicy Proboszczewice i Bocznej,
- Budowa ulicy Żytniej i Zbożowej,
- Budowa dróg dojazdowych do Parku Przemysłowego Boruta,
- Budowa ulicy Żeromskiego wraz z jej uzbrojeniem,
- Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej przy SP 12 w Zgierzu,
- Przebudowa szkół na terenie miasta Zgierza: GM1, GM2, GM3, SP1, SP5, SP8,
- Dostawa sztucznego lodowiska wraz z zainstalowaniem na terenie GM3, ulica Leśmiana 1.

W dyskusji radny Z. Sobczak zwraca uwagę, iż nie ma inwestycji, które stanowią dźwignię ekonomiczna dla miasta.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto pyta, ile procent środków, z tego co zostało zaplanowane będzie wykorzystane do końca roku.

W-ce Przewodniczący K. Karasiński mówi o terenach niewykorzystanych, które można by zagospodarować, potrzebna jest analiza tego tematu, dyskusję można by podjąć na jednej z sesji.

Radny M. Hiliński mówi odnośnie budowy mieszkań socjalnych, temat ten należy wziąć pod uwagę.

Radny M. Pilarski przypomina, że Klub PiS wskazywał na potrzebne inwestycje w Zgierzu, to co zawarte jest w WPI nie wpłynie na rozwój miasta. Brak przyszłościowych projektów.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół mówi, że wiele rzeczy realizowane jest w Zgierzu podaje przykład ul. Długiej, ten rok inwestycyjny był wysoki jeśli chodzi o środki finansowe z stąd pewnie ta dobra ocena w rankingu zawartym w "Dzienniku Polska". Nie jest możliwe aby w ciągu dwóch lat kadencji zmienić Zgierz całkowicie. Wszelkie uwagi są analizowane i stopniowo podejmowane działania w ich kierunku.

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk uzupełnia informacje odnośnie materiału.

Radny M. Pilarski zwraca uwagę na konieczność przekazywania radnym bardziej rzetelnych informacji.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół odnosi się do uwag radnego nakreślając jednocześnie w dużym skrócie co przez ten czas udało się zrealizować.

Radny M. Pilarski pyta o kierunki rozwoju dla miasta.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół wyjaśnia , iż pewne informacje są tajne i że nie o wszystkich może mówić na ogólnym forum, niektórzy inwestorzy nie życzą sobie tego.

[ Powrót ]