Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


Zaproszenie na XXXII sesję Rady Miasta Zgierza2009-02-25 11:29
W dniu 26 lutego 2009 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Zgierza.

Pkt 1. porządku obrad2009-02-26 9:02
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad2009-02-26 9:09
Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2008.

Pkt 3. porządku obrad2009-02-26 9:20
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

Pkt 4. porządku obrad2009-02-26 9:21
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad - cd.2009-02-26 9:45
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli - cd.

Pkt 5. porządku obrad2009-02-26 9:59
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. ppkt a) porządku obrad2009-02-26 10:17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/301/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zmienionej uchwałą Nr XLV/468/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/301/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Pkt 6. ppkt b) porządku obrad2009-02-26 10:25
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki „ Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o.

Przerwa w obradach2009-02-26 10:57
Przewodniczący RMZ A. Mięsok ogłasza 10 minut przerwy.

Wznowienie obrad2009-02-26 11:08
Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący RMZ A. Mięsok wznawia obrady po przerwie.

Pkt 6. ppkt c) porządku obrad2009-02-26 11:14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Pkt 6. ppkt d) porządku obrad2009-02-26 11:24
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/234/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Pkt 6. ppkt e) porządku obrad2009-02-26 12:00
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez Powiat Zgierski.

Pkt 6. ppkt f) porządku obrad2009-02-26 12:02
projekt uchwały w sprawie powołania asystentów społecznych radnych miasta Zgierza.

Pkt 7. porządku obrad2009-02-26 12:06
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 8. porządku obrad2009-02-26 12:12
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Pkt 8a. porządku obrad2009-02-26 12:14
Informacja na temat bieżącej realizacji "Akcji zima".

Pkt 8a. porządku obrad - cd.2009-02-26 12:45
Informacja na temat bieżącej realizacji "Akcji zima" - cd.

Pkt 9. porządku obrad2009-02-26 12:57
Informacja na temat pracy jednostek pomocniczych miasta Zgierza.

Pkt 10. porządku obrad2009-02-26 13:21
Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Zgierza.

Pkt 10. porządku obrad - cd.2009-02-26 14:00
Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Zgierza - cd.

Pkt 11. porządku obrad2009-02-26 14:28
Informacja na temat realizacji uchwały Nr XXV/217/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących zagospodarowania obszaru Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu.

Pkt 12. porządku obrad2009-02-26 14:48
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 13. porządku obrad2009-02-26 14:56
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 14. porządku obrad2009-02-26 15:02
Zamknięcie obrad sesji.

 Wyswietlono: 0 do 26 wiadomosci z  26