Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 9:02
Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Przewodniczący RMZ A, Mięsok na podstawie listy obecności stwierdza quorum, otwiera XXXII sesję RMZ. Wita serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję, państwa radnych, panów prezydentów, pracowników Urzędu Miasta, przewodniczących rad osiedli oraz mieszkańców miasta.

Zmiany do porządku obrad.

Radny M. Forfecki zgłosił w imieniu Klubu PiS projekt uchwały w sprawie powołania asystentów społecznych radnych miasta Zgierza. Głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Radny M. Pilarski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad informacji na temat bieżącej realizacji akcji zima. Głosowano: za - 20, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Zmiany zostały wprowadzone.

[ Powrót ]