Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 9:09
Pkt 2. porządku obrad
Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2008.

Przewodniczący RMZ Zgierza A. Mięsok przedstawia osiągnięcia wyróżnionych sportowców.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół oraz Przewodniczący RMZ A. Mięsok składają gratulację oraz wręczają nagrody.

Pan P. Kasprzyk wręcza Prezydentowi Miasta Zgierza J. Sokołowi kopię swojej pracy magisterskiej na temat "Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej miasta Zgierza" i dziękuje za pomoc w przygotowaniu tej pracy.

[ Powrót ]