Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 9:20
Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XXXI sesji. Głosowano: za - 21, przeciw - 0, wstrzym - 0. Protokół przyjęty.

[ Powrót ]