Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 9:45
Pkt 4. porządku obrad - cd.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli - cd.

Radny M. Hiliński mówi odnośnie zmiany ruchu na niektórych ulicach.

Radny Z. Antczak ustawienie tymczasowej sygnalizacji świetlnej na ul. 1 Maja, Piłsudskiego.

E. Frankowska Przewodnicząca Zarządu RO Chełmy-Adelmówek w imieniu mieszkańców zwraca się do Prezydenta Miasta Zgierza z prośbą o interwencję uprzątnięcia błota po śniegowego na ich terenie. Podkreśla, że piesi nie mają możliwości poruszania się po ulicach na swoim terenie.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto mówi odnośnie Placu Jana Pawła II i budynku, który tam stoi.

Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół zabiera głos dotyczący zagospodarowania Placu Jana Pawła II. Przyznanie nagrody przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oznacza, że praca została dobrze wykonana. Przypomina o podjęciu uchwały odnośnie ogródków gastronomicznych. mówi również, że temat ten zawsze będzie budził kontrowersje.

E. Krzewina Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice-Lućmierz prosi o przyspieszenie działań w sprawie pozyskania gruntów pod chodnik po zachodniej stronie ulicy Ozorkowskiej.

[ Powrót ]