Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 11:14
Pkt 6. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

Z-ca prezydenta S. Łodwig omawia poprawiony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej J. Nastalczyk powiedział, że obecna wersja nie była opiniowana i zgłasza drobne poprawki.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska mówi, żeby nie zdejmować środków z budowy ulic.

Radny M. Pelikan nawiązuje do wypowiedzi radnej i popiera ją. Radny M. Pilarski jak to jest, że nagle zwiększają się dochody o tak dużą kwotę?

Skarbnik Miasta D. Kubiak zwiększenie nastąpiło z wolnych środków w budżecie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-0, wstrzym.-6, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]