Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2009-02-26 11:24
Pkt 6. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/234/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Z-ca prezydenta S. Łodwig omawia projekt uchwały i zgłasza autopoprawki do projektu.

Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie zwolnienia w podatku od nieruchomości dla zakładów lecznictwa zamkniętego.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne.

Komisja Statutowo-Prawna pierwszy projekt uchwały opiniowana negatywnie, po przyjęciu poprawek Komisji nie zgłasza innych uwag.

M. Kolenda Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto pyta jakie placówki dotyczyłaby ta ulga? Jakie to będą kwoty w skali roku?

Z-ca prezydenta S. Łodwig uchwała zawiera pewien stopień ogólności w praktyce dotyczyć to będzie szpitali na terenie Zgierza.

Radny M. Pilarski zastanawia się czy ta uchwała jest dopracowana w związku z tym wnioskuje o zdjęcie jej z porządku obrad i wypracowanie bardziej precyzyjnego rozwiązania ponieważ na dzień dzisiejszy dotyczyłoby to również placówek prywatnych działających na terenie Zgierza.

Skarbnik Miasta D. Kubiak wyjaśnia, że nie mogą być zmienione zapisy, uchwała w takiej formie wymagana jest przez RIO.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie wniosek. Głosowano: za - 7, przeciw - 14, wstrzym. -1. Wniosek upadł.

Radny M. Pilarski zgłosił wniosek o głosowanie imienne.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie wniosek. Głosowano: za - 7, przeciw - 14, wstrzym. -1. Wniosek upadł.

Radna A. Grzelak - Makowczyńska mówi, że takie same pytanie zadała podczas posiedzenia KGKiM i wtedy otrzymała inną informację od z-cy prezydenta S. Łodwiga.

Radny M. Pilarski jest zbulwersowany całą sytuacją i radni nie mogą być okłamywani. Obecnie nie wiadomo o co chodzi w tej uchwale.

Radny Z. Zapart przypomina, że ten projekt uchwały jest konsekwencją styczniowej sesji odnośnie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego i wszyscy podjęli decyzje o pomocy dla Szpitala. O pewnych rzeczach nie dyskutuje się w klubach, a nie jest to sytuacja nowa. Nie potrzeba większych wyjaśnień, że z "Care" nie ma nic wspólnego. Stawki nalicza się podmiotowi zarządzającemu więc nie było tu żadnego kłamstwa.

Radny M. Hiliński jeżeli właścicielem jest Szpital to "Care" płaci dzierżawę więc zwolniony jest Szpital nie "Care".

Radny Z. Antczak pyta czy Szpital może obciążyć tym podatkiem dzierżawcę?

Radny J. Nastalczyk przypomina, że 30 października 2008 roku podjęto uchwałę w sprawie ustalenia stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości i jego zdaniem "Care" taki podatek powinno płacić.

Radny N. Sencerek wnioskuje o zdjęcie projektu uchwały z obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący RMZ A. Mięsok poddał pod głosowanie wniosek. Głosowano: za - 6, przeciw - 14, wstrzym. -0. Wniosek upadł.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]